Majlis Dakwah Negara

Ditubuhkan pada Oktober 2013, Majlis Dakwah Negara (MDN) didokong oleh ramai tokoh-tokoh dalam negara, para cendekiawan, para asatizah, golongan profesional dan korporat serta pelbagai pihak lain yang terdiri dari pelbagai latar belakang profesyen. Mereka memberi sumbangan tenaga mengikut bidang kepakaran masing-masing dengan bernaung di bawah Panel dan Dewan di bawah MDN.

5 Dasar Utama MDN

MDN telah mensasarkan secara jelas 5 dasar utama organisasi:

 • Memperkukuh kedudukan Islam sebagai agama negara.
 • Menjunjung kedaulatan Raja-Raja Melayu.
 • Memangkin perpaduan ummah.
 • Menerima kebebasan beragama berasaskan lunas perlembagaan negara.
 • Mendukung pembangunan negara.

Objektif MDN

Mencetus dan merealisasikan inovasi dalam merangka pembaharuan dakwah bagi disesuaikan dengan keperluan negara dan masyarakat.

8 Dewan MDN

 • Dewan Pendidikan
 • Dewan Dakwah
 • Dewan Sosio-Budaya
 • Dewan Ekonomi
 • Dewan Wanita
 • Dewan Masjid
 • Dewan Cheng Ho
 • Dewan Siswazah

6 Kumpulan 'Think-Tank'

         Didokong oleh enam Panel  kumpulan pemikir (think-tank);

 • Panel Perunding Perpaduan Ummah (PPPU)
 • Panel Cendekiawan Ulung (PCU)
 • Panel Syura Ulama-Umara (PSUU)
 • Panel Memperkasa Tulisan Jawi (PMTJ)
 • Panel Hak Asasi Manusia (PHAM)
 • Panel Transformasi Perundangan Islam (PTPI)