Kriteria Penilaian

Individu

Sumbangan “Contribution” (50%)

Penilaian tentang sumbangan yang telah diberikan di peringkat negara dan antarabangsa.

Kelayakan/Kelulusan “Qualification” (20%)

Penilaian adalah berdasarkan kelayakan dan kelulusan yang telah dicapai oleh seseorang individu .

Pengalaman “Experience”(30%)

Penilaian berdasarkan pengalaman yang ada pada seseorang individu.

Organisasi

Pertumbuhan “Growth” (25%)

Penilaian adalah berdasarkan kadar pertumbuhan hasil usaha cemerlang. 

Modal Insan “Talent” (25%)

Penilaian tentang usaha dan inisiatif pembangunan bakat dan modal insan dalam peningkatan kualiti dan sahsiah masyarakat.

Inovasi “Innovation”(25%)

Penilaian adalah berdasarkan pembaharuan dan inovasi, termasuk kepenggunaan terbaru berunsurkan teknologi dan / ataupun kaidah penyelesaian masalah yang efektif.

Nilai-nilai Islam “Islamic Values” (25%)

Penilaian menyeluruh tentang objektif organisasi dalam transformasi ke arah nilai-nilai keislaman berlandaskan garis panduan yang telah ditetapkan.

Sosial

Pertumbuhan “Growth” (25%)

Penilaian adalah berdasarkan pertumbuhan impak dari inisiatif dan bilangan benefisiari

Modal Insan “Talent” (25%)

Calon dinilai berdasarkan manfaat sukarelawan.

Inovasi “Innovation”(25%)

Penilaian adalah berdasarkan bidang yang berkaitan dengan teknologi dan kaedah penyelesaian masalah yang berkesan.

Nilai-nilai Islam “Islamic Values” (25%)

Penilaian menyeluruh tentang objektif organisasi dalam transformasi ke arah nilai-nilai keislaman berlandaskan garis panduan yang telah ditetapkan.