Kategori-Kategori Anugerah

Penerima-penerima AKI 1441H/2020M adalah di antara yang cemerlang, gemilang, terbilang dan terdiri daripada ahli agama, cendekiawan, ahli perniagaan serta organisasi, persatuan dan syarikat.

Latar belakang dan pencapaian setiap penerima AKI 1441H/2020M akan turut dikongsikan untuk tatapan umum di Majlis  Makan Malam AKI 1441H/2020M.

Kategori-kategori AKI 1441H/2020M diberikan nama tokoh-tokoh cemerlang Zaman Kegemilangan Islam, dengan harapan untuk terus memacu aspirasi kesinambungan kecemerlangan Islam .

Anugerah Utama (Individu)

Tekan Untuk Lebih Maklumat

Tokoh Ulung
2 Tokoh Perniagaan
3. Tokoh Wanita

Anugerah Cemerlang Akademik (Individu)

Tekan Untuk Lebih Maklumat

4. Tokoh Ulama
5. Tokoh Cendekiawan
6. Tokoh Muda

Anugerah Cemerlang Sosial (Organisasi)

Tekan Untuk Lebih Maklumat

7. Tokoh Antarabangsa
8. Tokoh Perpaduan

Anugerah Cemerlang Ekonomi (Organisasi)

Tekan Untuk Lebih Maklumat

9. Kewangan
13. Pelancongan
12. Kesihatan
10. Makanan
11. Pendidikan

Kategori Pilihan Ramai (Organisasi)

Tekan Untuk Lebih Maklumat

14. Alam Sekitar Lestari
15. Kempen Sosial Cemerlang
16. Jenama Terkenal